Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 312722

Gemeente Dordrecht

Dossier - 312722

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 312722
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw A.M. van Gelderen op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 01-02-2010 15:13:34
Vergadering Soort vergadering
Gemeenteraad - dinsdag 9 februari 2010 20:15 Gemeenteraad