Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 312697

Gemeente Dordrecht

Dossier - 312697

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 312697
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw van Mill-Mijnders op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/ woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 01-02-2010 15:11:29
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw van Mill-Mijnders op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/ woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan)
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0786398282
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Gepubliceerd 01-02-2010