Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 311655

Gemeente Dordrecht

Dossier - 311655

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 311655
Onderwerp zienswijze ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan )
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 01-02-2010 14:12:51
Document Document type
Icoon voor documenttype Uitgaande brief 278331 Uitgaande brief
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 278331 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Voorblad zienswijze ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) Voorblad stukken