Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 311613

Gemeente Dordrecht

Dossier - 311613

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 311613
Onderwerp zienswijze ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan )
Ingekomen/gepubliceerd 01-02-2010 14:10:29
Onderwerp zienswijze ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan )
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Gepubliceerd 01-02-2010