Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 311387

Gemeente Dordrecht

Dossier - 311387

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 311387
Onderwerp Instemmen met het vervolgprogramma Antillianenbeleid 2010-2013 en de bestemming van de decentralisatie-uitkering Antilliaans Nederlandse probleemjongeren en de rijksbijdrage
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 27-01-2010 12:49:42
Onderwerp Instemmen met het vervolgprogramma Antillianenbeleid 2010-2013 en de bestemming van de decentralisatie-uitkering Antilliaans Nederlandse probleemjongeren en de rijksbijdrage
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 10 - Integratie, participatie en emancipatie
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder J.W. Spigt
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Aanspreekpunt telefoon (078) 639 8283
Aanspreekpunt e-mail jt.de.heus@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C.M.Koko, (078) 639 6912
Datum B&W Besluit 22-01-2010
Gerelateerde zaak 269554
Datum verzending 28-01-2010
Agendacommissie 09-02-2010
Raad 16-02-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting Met dit raadsvoorstel informeren wij u over de manier waarop wij in Dordrecht vervolg willen geven aan het Antillianenbeleid in de periode 2010-2013.
Gepubliceerd 27-01-2010