Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 311377

Gemeente Dordrecht

Dossier - 311377

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 311377
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw J. Joosten op het ontwerp-bestemmingsplan partiële herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 28-01-2010 12:46:23
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw J. Joosten op het ontwerp-bestemmingsplan partiële herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan)
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0786398282
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Gepubliceerd 28-01-2010