Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 311377

Gemeente Dordrecht

Dossier - 311377

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 311377
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw J. Joosten op het ontwerp-bestemmingsplan partiƫle herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 28-01-2010 12:46:23
Document Document type
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 278072 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Uitgaande brief 278072 Uitgaande brief
Icoon voor documenttype Voorblad Zienswijze van de heer/mevrouw J. Joosten op het ontwerp-bestemmingsplan partiƫle herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) Voorblad stukken