Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 311377

Gemeente Dordrecht

Dossier - 311377

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 311377
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw J. Joosten op het ontwerp-bestemmingsplan partiƫle herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 28-01-2010 12:46:23
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 9 februari 2010 20:15
Besluit:
Mevrouw Kuhlemeijer merkt op dat de genoemde lijst ontbreekt (red. lijst is te vinden in het raadinformatiesysteem). Brieven in handen stellen van het college, zodat deze betrokken kunnen worden bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.