Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 311374

Gemeente Dordrecht

Dossier - 311374

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 311374
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw A.S.E. Leferink-Plancke op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 28-01-2010 12:45:18
Document Document type
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 278069 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Uitgaande brief 278069 Uitgaande brief
Icoon voor documenttype Voorblad Zienswijze van de heer/mevrouw A.S.E. Leferink-Plancke op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) Voorblad stukken