Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 309356

Gemeente Dordrecht

Dossier - 309356

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 309356
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw N. Rutte op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 25-01-2010 11:06:32
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw N. Rutte op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan)
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0786398282
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Gepubliceerd 25-01-2010