Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 309099

Gemeente Dordrecht

Dossier - 309099

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 309099
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "Geluidzone industrieterrein Werkendam"
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 25-01-2010 12:21:43
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 9 februari 2010 20:15
Besluit:
Voor kennnisgeving aangenomen