Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 308021

Gemeente Dordrecht

Dossier - 308021

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 308021
Onderwerp Vaststellen van de Verordening wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 22-01-2010 15:36:13
Onderwerp Vaststellen van de Verordening wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 10 - Integratie, participatie en emancipatie
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder J.W. Spigt
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Aanspreekpunt telefoon 639 8283
Aanspreekpunt e-mail jt.de.heus@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar L Marchena, 8894
Datum B&W Besluit 19-01-2010
Gerelateerde zaak 267250
Datum verzending 28-01-2010
Agendacommissie 09-02-2010
Raad 16-02-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting Op 25 juni 2009 is de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen van kracht geworden. Deze Wet verplicht gemeenten om elke ingezeten toegang te bieden tot een onafhankelijke antidiscriminatievoorziening. Deze antidiscriminatievoorziening dient aan een aantal eisen te voldoen die in een verordening zijn opgenomen en door de raad dient te worden vastgesteld. De eisen waaraan de antidiscrminatievoorziening moet voldoen zijn; - klachtenbehandeling moet door deskundige klachtenbehandelaars worden afgehandeld; - klagers moeten de klacht per post, telefoon en e-mail kunnen indienen; - klachten moeten via een protocol voor klachtbehandeling worden behandeld; - de antidiscriminatievoorziening moet laagdrempelig zijn door ingezetenen de gelegenheid te bieden om in de directe leefomgeving te kunnen melden, gemeente moet ingezetenen met een klacht doorverwijzen naar de antidiscriminatie-voorziening, medewerkers van de gemeente moeten voldoende op de hoogte zijn van de verplichtingen op grond van de wet, zodat ze op de juiste manier kunnen doorverwijzen. Door de wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening worden gemeenten in medebewind geroepen om regels vast te stellen ten aanzien van de inrichting van de antidiscriminatieverordening en de klachtbehandeling door de voorziening. Op grond van deze bepaling dient de gemeenteraad daartoe een verordening vast te stellen.
Gepubliceerd 22-01-2010