Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 307987

Gemeente Dordrecht

Dossier - 307987

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 307987
Onderwerp Toevoegen van de ambitie klimaatneutraal in 2050 aan het Energiebeleid tranche 2009-2013
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 21-01-2010 15:00:23
Onderwerp Toevoegen van de ambitie klimaatneutraal in 2050 aan het Energiebeleid tranche 2009-2013
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 150 - Klimaat en duurzaamheid
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder D.A. van Steensel
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Aanspreekpunt telefoon (078) 639 8283
Aanspreekpunt e-mail jt.de.heus@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar R. Sweers, (078) 639 6859
Datum B&W Besluit 19-01-2010
Gerelateerde zaak 267228
Datum verzending 28-01-2010
Agendacommissie 09-02-2010
Raad 16-02-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting Voorgesteld wordt om aan het vastgestelde "Energiebeleid tranche 2009-2013" als ambitie toe te voegen: Klimaatneutraal in 2050.
Gepubliceerd 21-01-2010