Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 307751

Gemeente Dordrecht

Dossier - 307751

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 307751
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw R. Althuisius en M.R.M. van Loon op het ontwerpbestemmingsplan Historische Binnenstad, tevens aansprakelijkheidsstelling voor te verwachten schade
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 22-01-2010 16:05:16
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw R. Althuisius en M.R.M. van Loon op het ontwerpbestemmingsplan Historische Binnenstad, tevens aansprakelijkheidsstelling voor te verwachten schade
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 639 8282
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Gepubliceerd 22-01-2010