Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 307370

Gemeente Dordrecht

Dossier - 307370

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 307370
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw A.P. Dukel-Huisman op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 22-01-2010 15:55:33
Vergadering Soort vergadering
Gemeenteraad - dinsdag 9 februari 2010 20:15 Gemeenteraad