Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 307370

Gemeente Dordrecht

Dossier - 307370

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 307370
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw A.P. Dukel-Huisman op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 22-01-2010 15:55:33
Document Document type
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 274245 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Uitgaande brief 274245 Uitgaande brief
Icoon voor documenttype Voorblad Zienswijze van de heer/mevrouw A.P. Dukel-Huisman op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) Voorblad stukken