Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 306679

Gemeente Dordrecht

Dossier - 306679

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 306679
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw Scuro op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 19-01-2010 10:07:26
Document Document type
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 273578 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Voorblad Zienswijze van de heer/mevrouw Scuro op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Uitgaande brief 273578 Uitgaande brief