Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 306672

Gemeente Dordrecht

Dossier - 306672

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 306672
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw C.H.C. Verploegh op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 19-01-2010 10:00:53
Vergadering Soort vergadering
Gemeenteraad - dinsdag 26 januari 2010 14:00 Gemeenteraad