Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 306521

Gemeente Dordrecht

Dossier - 306521

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 306521
Onderwerp Raadsinformatiebrief over integratiemonitor 2009
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 19-01-2010 11:35:40
Onderwerp Raadsinformatiebrief over integratiemonitor 2009
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 10 - Integratie, participatie en emancipatie
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder J.W. Spigt
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Aanspreekpunt telefoon (078) 639 8283
Aanspreekpunt e-mail jt.de.heus@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S. Yavuz, (078) 639 6341
Datum verzending 28-01-2010
Agendacommissie 26-01-2010
Adviescommissie 09-02-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting Dit is de tweede keer dat in een monitor een integraal beeld wordt verstrekt van de positie van Surinaamse, Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse Dordtenaren vergeleken met autochtone stadsgenoten. De voornaamste uitkomst uit de Integratiemonitor Dordrecht 2009 is dat de Turkse, Antilliaanse, Marokkaanse en Surinaamse Dordtenaren op veel gebieden nog een duidelljke achterstand hebben op hun autochtone stadsgenoten, maar ze lopen deze in de meeste situatles snel in. Een vergelijking de tussen de eerste en tweede generatie laat zien dat de tweede generatie het op veel terreinen beter doet dan de eerste generatie.
Gepubliceerd 19-01-2010