Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 305272

Gemeente Dordrecht

Dossier - 305272

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 305272
Onderwerp Instemmen met de aanpak verbetering particulier woningbezit Dichterskwartier en met de specificering van de reservering in de Strategische Investeringen
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 18-01-2010 14:06:52
Onderwerp Instemmen met de aanpak verbetering particulier woningbezit Dichterskwartier en met de specificering van de reservering in de Strategische Investeringen
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 134 - Ontwikkeling en herstructurering woonwijken
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder A.T. Kamsteeg
Groot project Herstructurering Dordt West
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Aanspreekpunt telefoon (078) 639 8283
Aanspreekpunt e-mail jt.de.heus@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar B Sekeris, (078) 639 6788
Datum B&W Besluit 12-01-2010
Gerelateerde zaak 267958
Datum verzending 21-01-2010
Agendacommissie 26-01-2010
Raad 09-02-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting In het Raamwerk 2013 voor Oud Krispijn Vernieuwt is overeengekomen dat er nader onderzoek zou komen naar de noodzaak en naar de mogelijkheden van verbetering van het particulier woningbezit. Aandacht moet besteed worden aan de ondersteuningsmogelijkheden hiervoor. Aan bouwadviesbureau de Groene Werf uit Nieuwegein is opdracht gegeven om voor met name het Dichterskwartier een Plan van Aanpak op te stellen. Dit Plan van Aanpak is in overleg met een klankbordgroep van bewoners tot stand gekomen. Er zijn drie verbeterconcepten ontwikkeld: OP-poetsen, OP-knappen en OP-warmen. Naast de verbetering van de woningen wordt voorgesteld de leefbaarheid in de buurt te verbeteren.
Gepubliceerd 18-01-2010