Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 305272

Gemeente Dordrecht

Dossier - 305272

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 305272
Onderwerp Instemmen met de aanpak verbetering particulier woningbezit Dichterskwartier en met de specificering van de reservering in de Strategische Investeringen
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 18-01-2010 14:06:52
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met aanpak verbetering particulier woningbezit Dichterskwartier en specificatie reservering SI Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instemmen met aanpak verbetering particulier woningbezit Dichterskwartier en specificatie reservering SI Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Dichterskwartier besluit Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Instemmen met aanpak verbetering particulier woningbezit Dichterskwartier en specificatie reservering SI Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Bijlage 3 Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Bijlage 4 Bijlage bij reactie collega
Icoon voor documenttype Bijlage 5 Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype bijlage 6 plattegrond Dichterskwartier Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Instemmen met de aanpak verbetering particulier woningbezit Dichterskwartier en met de specificering van de reservering in de Strategische Investeringen B&W besluit