Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 305264

Gemeente Dordrecht

Dossier - 305264

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 305264
Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de modernisering van Sportpark Zeehavenlaan
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 18-01-2010 14:05:50
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beschikbaarstellen van een krediet voor de modernisering van Sportpark Zeehavenlaan Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beschikbaarstellen van een krediet voor de modernisering van Sportpark Zeehavenlaan Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Zeehavenlaan besluit Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Beschikbaarstellen van een krediet voor de modernisering van Sportpark Zeehavenlaan Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging voorblad Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging_rubriek_6 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging_rubriek_7 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Beschikbaarstellen van een krediet voor de modernisering van Sportpark Zeehavenlaan B&W besluit