Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 305264

Gemeente Dordrecht

Dossier - 305264

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 305264
Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de modernisering van Sportpark Zeehavenlaan
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 18-01-2010 14:05:50
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 9 februari 2010 20:15
Besluit:
De raad stelt een krediet beschikbaar voor de modernisering van Sportpark Zeehavenlaan. De begroting wordt dienovereenkomstig gewijzigd.
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 26 januari 2010 19:30
Besluit:
De agendacommissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 9 februari 2010.