Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 305260

Gemeente Dordrecht

Dossier - 305260

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 305260
Onderwerp Instemmen met de tussenstand van de Grondbank Oud Krispijn, het beschikbaar stellen van het totale investeringskrediet en het in stand houden van het restantbedrag van de reservering ISV II
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 18-01-2010 14:03:55
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met de tussenstand van de Grondbank Oud Krispijn, het beschikbaar stellen van het totale investeringskrediet en het in stand houden van het rstantbedrag van de reservering ISV II Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instemmen met tussenstand Grondbank Oud Krispijn, totale investeringskrediet en handhaving reservering restant ISV II Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Grondbank Oud Krispijn besluit Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad begrotingswijziging Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Blad 2 begrotingswijziging Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Blad 3 begrotingswijziging Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Instemmen met tussenstand Grondbank Oud Krispijn, totale investeringskrediet en handhaving reservering restant ISV II Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Instemmen met de tussenstand van de Grondbank Oud Krispijn, het beschikbaar stellen van het totale investeringskrediet en het in stand houden van het restantbedrag van de reservering ISV II B&W besluit