Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 305245

Gemeente Dordrecht

Dossier - 305245

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 305245
Onderwerp Zienswijze van mevrouw A. van der Leeden-Peetsold op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 19-01-2010 10:09:29
Document Document type
Icoon voor documenttype Uitgaande brief 272215 Uitgaande brief
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 272215 Ingekomen brief