Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 305220

Gemeente Dordrecht

Dossier - 305220

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 305220
Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor het gemeentelijk deel van de plankosten Wielwijk 2010-2012
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 18-01-2010 14:01:26
Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor het gemeentelijk deel van de plankosten Wielwijk 2010-2012
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 134 - Ontwikkeling en herstructurering woonwijken
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder A.T. Kamsteeg
Groot project Herstructurering Dordt West
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Aanspreekpunt telefoon (078) 639 8283
Aanspreekpunt e-mail jt.de.heus@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Peereboom, (078) 639 8442
Datum B&W Besluit 12-01-2010
Gerelateerde zaak 265742
Datum verzending 21-01-2010
Agendacommissie 26-01-2010
Raad 09-02-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting In verband met de realisatie van de Visie Wielwijk Sterk en Weerbaar zijn tussen partijen in de "Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Herontwikkeling Wielwijk gemeente Dordrecht – Woonbron" (vastgesteld in het college van 24 november 2009) de werkafspraken vastgelegd. Middels het in deze overeenkomst opgenomen Handboek Projectorganisatie Wielwijk, is de organisatiestructuur en de wijze van werken beschreven. Dit voorstel grijpt terug op dit Handboek Projectorganisatie en vraagt een plankostenkrediet aan voor de periode 2010 tot en met 2012.
Gepubliceerd 18-01-2010