Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 305220

Gemeente Dordrecht

Dossier - 305220

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 305220
Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor het gemeentelijk deel van de plankosten Wielwijk 2010-2012
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 18-01-2010 14:01:26
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met een krediet voor het gemeentelijk deel van de plankosten Wielwijk 2010-2012 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instemmen met een krediet voor het gemeentelijk deel van de plankosten Wielwijk 2010-2012 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Wielwijk besluit Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad instemmen krediet gemeentelijk deel plankosten Wielwijk 2010-2012 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging rubriek_6 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging rubriek_7 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Instemmen met een krediet voor het gemeentelijk deel van de plankosten Wielwijk 2010-2012 Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Instemmen met een krediet voor het gemeentelijk deel van de plankosten Wielwijk 2010-2012 B&W besluit