Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 305213

Gemeente Dordrecht

Dossier - 305213

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 305213
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw E. Bellaart op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 19-01-2010 10:23:50
Document Document type
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 272184 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Uitgaande brief 272184 Uitgaande brief
Icoon voor documenttype Voorblad Zienswijze van de heer/mevrouw E. Bellaart op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) Voorblad stukken