Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 305185

Gemeente Dordrecht

Dossier - 305185

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 305185
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw H. Pool op het ontwerpbestemmingsplan partiƫle herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 19-01-2010 10:30:33
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw H. Pool op het ontwerpbestemmingsplan partiƫle herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan)
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 639 8282
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Gepubliceerd 19-01-2010