Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 305185

Gemeente Dordrecht

Dossier - 305185

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 305185
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw H. Pool op het ontwerpbestemmingsplan partiƫle herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 19-01-2010 10:30:33
Document Document type
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 272156 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Voorblad Zienswijze van de heer/mevrouw H. Pool op het ontwerpbestemmingsplan partiƫle herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Uitgaande brief 272156 Uitgaande brief