Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 305180

Gemeente Dordrecht

Dossier - 305180

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 305180
Onderwerp Zienswijze van mevrouw M. Alvarez op het ontwerpbestemmingsplan partiƫle herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan )
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 19-01-2010 10:32:26
Document Document type
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 272151 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Voorblad Zienswijze van mevrouw M. Alvarez op het ontwerpbestemmingsplan partiƫle herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan ) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Uitgaande brief 272151 Uitgaande brief