Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 305180

Gemeente Dordrecht

Dossier - 305180

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 305180
Onderwerp Zienswijze van mevrouw M. Alvarez op het ontwerpbestemmingsplan partiƫle herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan )
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 19-01-2010 10:32:26
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 januari 2010 14:00
Besluit:
Doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders en betrekken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.