Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 305154

Gemeente Dordrecht

Dossier - 305154

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 305154
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw G. Schultz op het ontwerpbestemmingsplan partiƫle herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 19-01-2010 11:13:57
Vergadering Soort vergadering
Gemeenteraad - dinsdag 26 januari 2010 14:00 Gemeenteraad