Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 305154

Gemeente Dordrecht

Dossier - 305154

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 305154
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw G. Schultz op het ontwerpbestemmingsplan partiƫle herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 19-01-2010 11:13:57
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw G. Schultz op het ontwerpbestemmingsplan partiƫle herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan)
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 639 8282
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Gepubliceerd 19-01-2010