Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 305154

Gemeente Dordrecht

Dossier - 305154

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 305154
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw G. Schultz op het ontwerpbestemmingsplan partiƫle herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 19-01-2010 11:13:57
Document Document type
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 272125 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Uitgaande brief 272125 Uitgaande brief
Icoon voor documenttype Voorblad Zienswijze van de heer/mevrouw G. Schultz op het ontwerpbestemmingsplan partiƫle herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) Voorblad stukken