Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 303684

Gemeente Dordrecht

Dossier - 303684

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 303684
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw P. van Rijswijk op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 15-01-2010 10:19:33
Document Document type
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 270682 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Uitgaande brief 270682 Uitgaande brief
Icoon voor documenttype Voorblad Zienswijze van de heer/mevrouw P. van Rijswijk op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) Voorblad stukken