Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 303667

Gemeente Dordrecht

Dossier - 303667

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 303667
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw C.C. Verbeek op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 15-01-2010 10:15:06
Document Document type
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 270665 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Uitgaande brief 270665 Uitgaande brief
Icoon voor documenttype Voorblad Zienswijze van de heer/mevrouw C.C. Verbeek op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) Voorblad stukken