Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 303667

Gemeente Dordrecht

Dossier - 303667

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 303667
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw C.C. Verbeek op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 15-01-2010 10:15:06
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 januari 2010 14:00
Besluit:
Doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders en betrekken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.