Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 301635

Gemeente Dordrecht

Dossier - 301635

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 301635
Onderwerp Zienswijze van de heer B. Oomen op het ontwerp-bestemmingsplan partiƫle herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan.)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 11-01-2010 11:26:48
Onderwerp Zienswijze van de heer B. Oomen op het ontwerp-bestemmingsplan partiƫle herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan.)
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 639 8282
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Gepubliceerd 11-01-2010