Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 300840

Gemeente Dordrecht

Dossier - 300840

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 300840
Onderwerp Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening Binnenhavengeld 1995 (veertiende wijziging)
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 08-01-2010 13:25:09
Onderwerp Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening Binnenhavengeld 1995 (veertiende wijziging)
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 96 - Havens
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Aanspreekpunt telefoon 078 639 6270
Aanspreekpunt e-mail wve.verboom@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar N Ooijevaar, 078 639 7878
Datum B&W Besluit 05-01-2010
Gerelateerde zaak 256036
Datum verzending 14-01-2010
Agendacommissie 26-01-2010
Raad 09-02-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting Voor 2010 wordt u voorgesteld in te stemmen met een tariefsaanpassing binnenhavengeld en kennis te nemen van de tariefsaanpassing zeehavengeld. In beide gevallen gaat het om een verhoging van + 2% structureel en een eenmalige crisiskorting van 7%, dit komt neer op een verlaging van 5%. Verder moet de afvalstoffenheffing van 5% volgens het afvalstoffenverdrag worden opgeheven. Met de voorgestelde tariefsverhoging, van zeehaven- en binnenhavengeld, volgt Havenbedrijf Dordrecht de haven van Rotterdam. De tarieven 2010 van zowel zee- als binnenhavengeld zijn in overleg met de betrokken partijen vastgesteld en gepubliceerd in december 2009.
Gepubliceerd 08-01-2010