Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 290163

Gemeente Dordrecht

Dossier - 290163

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 290163
Onderwerp Instemmen met de stedenbouwkundige uitwerking van Stadswerven c.a., alsmede de financiƫn, grondexploitatie, parkeerexploitatie en de relaties met externe partijen
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 16-12-2009 10:32:52
Document Document type
Icoon voor documenttype Audiobestand agendapunt 4 Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met de stedenbouwkundige uitwerking van Stadswerven c.a. Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel Stedenbouwkundige uitwerking Stadswerven Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Stedenbouwkundige uitwerking Stadswerven Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Financiƫn e.d. Stadswerven besluit Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Stedenbouwkundig Plan Stadswerven Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Stadswerven ontwerpbesluit II Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Plantekening beeldregieplan: kaart bebouwing indicatie verkaveling Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Plantekening beeldregieplan: kaart hoogwater indicatieve verkaveling Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Plantekening beeldregieplan: kaart functie typeniveau indicatieve verkaveling Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Plantekening beeldregieplan: kaart functie begane grond verdieping Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Plantekening beeldregieplan: kaart capaciteitsraming Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Beeldregieplan Stedenbouwkundig Masterplan: de hoofdlijnen van het plan, november 2009 Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype B&W besluit Stadswerven B&W besluit