Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 289620

Gemeente Dordrecht

Dossier - 289620

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 289620
Onderwerp Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet 2009/2010, herziening grondexploitatie, actualisering risicoanalyse en herijking parkeerexploitatie Gezondheidspark
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 15-12-2009 14:22:15
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Herziening grondexploitatie, actualisering risicoanalyse, herijking parkeerexploitatie Gezondheidspark en aanvraag uitvoeringskrediet 2009/2010 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet , grondexploitatie, actualisering risicoanalyse, herijking parkeerexploitatie Gezondheidspark Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Gezondheidspark besluit Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Uitvoeringskrediet Gezondheidspark Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Comptabiliteitsbesluit rubriek 5 Gezondheidspark Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Comptabiliteitsbesluit rubriek 6 Gezondheidspark Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Comptabiliteitsbesluit rubriek 7 Gezondheidspark Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Gezondheidspark GREX, risico-analyse, parkeerexploitatie en uitvoeringskediet Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype B&W besluit 248352 B&W besluit