Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 289579

Gemeente Dordrecht

Dossier - 289579

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 289579
Onderwerp Opening en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 15-12-2009 12:55:09
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 5 januari 2010 14:00
Besluit:
De dames I.E. Stevens, K.M. Rusinovic en J.L.M. van Benthem en de heer D.G.E. Cobelens zijn met kennisgeving afwezig. De heer J.C.C. Bruggeman komt later. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Burgemeester Bandell beantwoordt de vragen van de PvdA inzake de brand in het Vrijetijdscentrum aan het Van Neurenburgpad op Nieuwjaarsdag. De technische recherche is momenteel bezig met het onderzoek naar de oorzaak van de brand, die -naar nu blijkt- niet is ontstaan bij het verkooppunt van (sier)vuurwerk, maar bij het daarnaast gelegen kledingcentrum. De burgemeester beantwoordt tevens de overige vragen inzake het watertransport, de communicatie met de buurtbewoners en de beveiliging van vuurwerkdepots in Dordrecht.