Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 289566

Gemeente Dordrecht

Dossier - 289566

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 289566
Onderwerp Vaststellen van de Nota Grondbeleid en Nota Bovenwijkse Voorzieningen 2009
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 15-12-2009 14:36:32
Onderwerp Vaststellen van de Nota Grondbeleid en Nota Bovenwijkse Voorzieningen 2009
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 85 - Grondbedrijf
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Aanspreekpunt telefoon 639 6270
Aanspreekpunt e-mail wve.verboom@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A Nap, 8794
Datum B&W Besluit 15-12-2009
Gerelateerde zaak 252349
Datum verzending 16-12-2009
Agendacommissie 05-01-2010
Adviescommissie 12-01-2010
Raad 19-01-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting Middels dit verzamelvoorstel worden u een tweetal beleidsnota's van het Grondbedrijf aangeboden. Het betreft de " Nota grondbeleid 2009' en de "Nota Bovenwijkse Voorzieningen 2009". Tevens wordt u geïnformeerd over het besluit van het college op 15 december 2009 om in te stemmen met de actualisatie van de bestemmingsreserve Bovenwijkse Voorzieningen, de grondprijzenbrief 2010 en de parameterbrief 2010. Door deze producten in een totaalvoorstel aan te bieden willen wij de relatie tussen deze producten benadrukken. De verschillende nota's en brieven zijn als bijlage aan dit voorstel toegevoegd. In dit verzamelvoorstel wordt achtereenvolgens ingegaan op de Nota Grondbeleid 2009, de Nota Bovenwijkse voorzieningen 2009, de Actualisatie bestemmingreserve bovenwijkse voorzieningen 2009, de Grondprijzenbrief 2010 en de Parameterbrief 2010. Daarnaast wordt er ingegegaan op de vragen wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen. Tenslotte worden er concrete voorstellen geformuleerd.
Gepubliceerd 15-12-2009