Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 286195

Gemeente Dordrecht

Dossier - 286195

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 286195
Onderwerp Instemmen met het verhogen van de parkeeropbrengsten ten gunste van de egalisatiereserve Parkeervoorzieningen en vaststellen verordening tot derde wijziging van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht.
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 11-12-2009 09:55:40
Onderwerp Instemmen met het verhogen van de parkeeropbrengsten ten gunste van de egalisatiereserve Parkeervoorzieningen en vaststellen verordening tot derde wijziging van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht.
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Aanspreekpunt telefoon 639 8285
Aanspreekpunt e-mail mjwt.hendrickx@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar L Mosch, 078 6396383
Datum B&W Besluit 08-12-2009
Gerelateerde zaak 242654
Datum verzending 07-01-2010
Agendacommissie 12-01-2010
Raad 19-01-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting In 2008 heeft uw raad besloten dat de parkeertarieven jaarlijks met de inflatie aangepast worden. De inflatie bedraagt momenteel 0,4%. We stellen u daarom voor de tarieven voor het betaald parkeren in 2010 ongewijzigd te laten en de tarieven voor parkeervergunningen in 2010 met circa 0,4% te laten stijgen. Hiertoe dient uw raad de Verordening tot derde wijziging van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht vast te stellen.
Gepubliceerd 11-12-2009