Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 286195

Gemeente Dordrecht

Dossier - 286195

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 286195
Onderwerp Instemmen met het verhogen van de parkeeropbrengsten ten gunste van de egalisatiereserve Parkeervoorzieningen en vaststellen verordening tot derde wijziging van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht.
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 11-12-2009 09:55:40
Document Document type
Icoon voor documenttype Instemmen met het verhogen van de parkeeropbrengsten ten gunste van de egalisatiereserve Parkeervoorzieningen en vaststellen verordening tot derde wijziging van de Verordening parkeerbelasting Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instemmen met het verhogen van de parkeeropbrengsten ten gunste van de egalisatiereserve Parkeervoorzieningen en vaststellen verordening tot derde wijziging van de Verordening parkeerbelasting Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Verordening parkeerbelastingen Dordrecht besluit Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Comptabiliteitsbesluit Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Comptabliteitsbesluit rubriek 6 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Tarieventabel Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Gebiedsaanduiding tariefzones.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype B&W besluit 242654 B&W besluit