Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 285418

Gemeente Dordrecht

Dossier - 285418

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 285418
Onderwerp Afboeken van de huidige lening en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de aanvullende lening aan Horeca Exploitatie Sybold BV
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 10-12-2009 10:53:02
Onderwerp Afboeken van de huidige lening en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de aanvullende lening aan Horeca Exploitatie Sybold BV
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder J.H. Lagendijk
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8283
Aanspreekpunt e-mail jt.de.heus@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M Schumm, 078 639 7970
Datum B&W Besluit 24-11-2009
Gerelateerde zaak 240157
Datum verzending 16-12-2009
Agendacommissie 05-01-2010
Adviescommissie 12-01-2010
Raad 26-01-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting In de zomer 2008 heeft het college - om de continuïteit van het theatercafé voor bezoekers van Schouwburg Kunstmin te kunnen waarborgen - besloten tot het oprichten van een gemeentelijke horeca BV (HEK) en daarin de horecaonderneming Sybold onder te brengen. U bent hierover toen geïnformeerd en laatstelijk op 10 november jl. - in beslotenheid en marge van de Dordtse Kamers - door wethouder Lagendijk bijgepraat over het verloop van zaken nadien en over het door het college voorgenomen vervolgtraject. In bijgaand raadsvoorstel zet het college zijn voornemens uiteen en vraagt het uw medewerking voor het afboeken van de huidige lening, het dienovereenkomstig wijzigen van de de begroting en het verstrekken van een extra lening aan Sybold.
Gepubliceerd 10-12-2009