Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 285291

Gemeente Dordrecht

Dossier - 285291

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 285291
Onderwerp Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen ten aanzien van de Samenwerkingsovereenkomst Wielwijk
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 15-12-2009 14:23:54
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen ten aanzien van de Samenwerkingsovereenkomst Wielwijk Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Audiobestand agendapunt 6 Algemeen
Icoon voor documenttype Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen t.a.v. de Samenwerkingsovereenkomst Wielwijk Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen t.a.v. Samenwerkingsovereenkomst Wielwijk Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Samenwerkingsovereenkomst Wielwijk besluit Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Wensen en bedenkingen Samenwerkingsovereenkomst (na commissiebehandeling) Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Samenwerkingsovereenkomst Herontwikkeling Wielwijk Dordrecht d.d. 22 oktober 2009 DEFINITIEF.doc Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Bijlage 1 Kaart Deelgebieden Wielwijk d.d. 8 juni 2009 Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Bijlage 1a Kaart Indelingen Wielwijk d.d. 8 juni 2009 Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Bijlage 2 Visie Wielwijk Sterk en Weerbaar 2006 - 2015 (mei 2007) Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Bijlage 3 Relatieschema Wielwijk Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Bijlage 3a Planning op hoofdlijnen 15 oktober 2009.pdf Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Bijlage 3b Detailplanning Wielwijk 12 oktober 2009 Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Bijlage 7 Concept Beeldkwaliteitsplan Herstructurering Wielwijk oktober 2009 Bijlage bij reactie collega
Icoon voor documenttype Bijlage 9 Taakstellingen Sociaal-economisch Programma april 2009.doc Bijlage bij reactie collega
Icoon voor documenttype Bijlage 10 best.plan-herz.zone industrielawaai1a.pdf Bijlage bij reactie collega
Icoon voor documenttype Bijlage 12 Voorbeeld allonge voorblad.DOC Bijlage bij reactie collega
Icoon voor documenttype Bijlage 12a Afsprakenregister.doc Bijlage bij reactie collega
Icoon voor documenttype Bijlage 14 Raadsbesluit Dordt West op Stoom 10 juli 2007.pdf Bijlage bij reactie collega
Icoon voor documenttype Bijlage 14a Raadvoorstel Dordt West op Stoom 1 mei 2007.pdf Bijlage bij reactie collega
Icoon voor documenttype Bijlage 14b Raadsvoorstel Dodrecht-West op Stoom 2 Bijlage bij reactie collega
Icoon voor documenttype Bijlage 14c Dordt- West op Stoom II.Toekomstvisies en hun effecten op Dordrecht-West niveau 23 april 2007 Bijlage bij reactie collega
Icoon voor documenttype Bijlage 15 Handboek projectorganisatie Wielwijk Sterk en Weerbaar.doc Bijlage bij reactie collega
Icoon voor documenttype Bijlage 16 Ontwikkelstrategie versie 22-10-2009 definitief concept.doc Bijlage bij reactie collega
Icoon voor documenttype bijlage 16a woningen en bewoners Wielwijk 22-10-2009.xls Bijlage bij reactie collega
Icoon voor documenttype Bijlage 17 Programmakaart.pdf Bijlage bij reactie collega
Icoon voor documenttype Samenwerkingsovereenkomst Wielwijk B&W besluit