Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 284423

Gemeente Dordrecht

Dossier - 284423

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 284423
Onderwerp Brief van de heer M. Akker en mevrouw M. Pouwe mede namens 128 medebewoners Riedijkshaven e.o. met bezwaren tegen de plaatsing van een horecaschip in de Riedijkshaven
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2009 11:09:29
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2009 19:45
Besluit:
De brief wordt in handen van het college gesteld voor afhandeling. Een afschrift van het antwoord van het college wordt verstrekt aan de raad.