Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 281444

Gemeente Dordrecht

Dossier - 281444

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 281444
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerp bestemmingsplan partiële herziening regeling begripsbepaling "wonen" in bestemmingsplannen Dordrecht
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 02-12-2009 13:39:50
Voorloop Dossier 233857 (Raadsinformatie over voorontwerp-bestemmingsplan 'Begripsbepaling wonen')
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
233857 Ja Raadsinformatie over voorontwerp-bestemmingsplan 'Begripsbepaling wonen' L.D.H. Arlman - Rosier programma 04-09-2009
567866 Nee Vaststellen bestemmingsplan "Partiële herziening regeling begripsbepaling "wonen/woondoeleinden" in bestemmingsplannen Dordrecht" J.J. 't Lam programma 14-02-2011
280707 Nee Vaststellen Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening (6e wijziging) J.T. de Heus programma 02-12-2009